[ MENU DODATKOWE ]Centralne Laboratorium Badań

20-612 Lublin,ul. Głęboka 30D
tel. 81-531-97-77
p.o. Kierownika: mgr Anna Rutkowska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
tel. 81-531-97-77
e-mail: anna.rutkowska@up.lublin.pl

Pracownicy