[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Zoopsychologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-57
e-mail: iwona.rucinska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    • inż. Małgorzata Pinkos, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-70
      e-mail: gildus@wp.pl