[ MENU DODATKOWE ]Zakład Etologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Monika Budzyńska, profesor uczelni dydaktyczny
tel. 81-445-68-07
e-mail: monika.budzynska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany