[ MENU DODATKOWE ]Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Kierownik: prof. dr hab. Danuta Urban, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-524-81-16
e-mail: danuta.urban@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

  • dr Marek Kamola, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-524-81-15
    e-mail: marek.kamola@o2.pl
  • dr Andrzej Marzęda, adiunkt dydaktyczny

Asystenci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-59