[ MENU DODATKOWE ]  Biblioteka Gł. - Zastępca dyrektora

  ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-62-28
  Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej: mgr Bartłomiej Boćkowski, starszy bibliotekarz
  tel. 81-445-62-28
  e-mail: bartlomiej.bockowski@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Pracownicy