[ MENU DODATKOWE ]Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

20-950 Lublin,ul.Akademicka13
Kierownik: dr hab. Andrzej Jakubczak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-92
e-mail: andrzej.jakubczak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Pracownicy

  • mgr Elżbieta Piłat, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-28
   e-mail: elzbieta.pilat@wp.pl

  Profesorowie emerytowani