[ MENU DODATKOWE ]Zespół Spraw Socjalnych

20-950 Lublin ul. Akademicka 13
koordynator: mgr Małgorzata Bień, starszy specjalista
tel. 81-445-69-11
e-mail: malgorzata.bien@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Pracownicy