[ MENU DODATKOWE ]Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

20-950 Lublin ul.Akademicka 13
tel. tel. 81-445-69-98
e-mail: bozena.nowakowicz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-98
e-mail: bozena.nowakowicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Pracownicy