[ MENU DODATKOWE ]Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-07
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Bohdan Dobrzański, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-96-80
e-mail: bohdan.dobrzanski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Adiunkci

Pracownicy

  • dr Piotr Sienkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61, w.141

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-40