[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kołodziej, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-79
e-mail: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

  • mgr inż. Adam Chojecki, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61 w.243
  • dr Katarzyna Luchowska, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-69-81
    e-mail: katarzyna.drozdzal@up.lublin.pl