[ MENU DODATKOWE ]Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Badora, profesor
tel. 81-445-65-77
e-mail: aleksandra.badora@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci