[ MENU DODATKOWE ]Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Piotr Domaradzki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-50
e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy