[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Doradztwa Rolniczego

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Wiktor Bojar, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-07
e-mail: wiktor.bojar@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy