[ MENU DODATKOWE ]



Pracownia Radiologii i Ultrasonografii

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr Piotr Dębiak, adiunkt dydaktyczny
tel. 81-445-61-55
e-mail: piotr.debiak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Stanisław Koper, profesor emerytowany