[ MENU DODATKOWE ]Zakład Aerobiologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-84
e-mail: krystyna.piotrowska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy