[ MENU DODATKOWE ]Zakład Patofizjologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-65
e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani