[ MENU DODATKOWE ]Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kowalski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-88
e-mail: cezary.kowalski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  • prof. dr hab. Jose Valverde Piedra, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-04/81-445-60-91
    e-mail: jose.valverde@up.lublin.pl

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany