[ MENU DODATKOWE ]Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-36
e-mail: renata.urban@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki, profesor emerytowany