[ MENU DODATKOWE ]Zakład Chorób Ryb i Biologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Antonina Sopińska, profesor dydaktyczny
tel. 81-445-67-07
e-mail: antonina.sopinska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy