[ MENU DODATKOWE ]Zakład Żywienia Roślin

20-612 Lublin,ul. Głęboka 28
tel. 81-31-96-85
e-mail: kunro@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Jarosz, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-96-85
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

  • mgr inż. Roman Mitura, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.244 lub 245
  • mgr inż. Monika Szewczyk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-461-00-61 w.245 lub 244

Profesorowie emerytowani