[ MENU DODATKOWE ]Katedra Podstaw Techniki

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-89
e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-531 -96-88, pok. 170
e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Jerzy Grudziński, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-531-96-90, pok. 1.78
  e-mail: jerzy.grudzinski@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
 • dr hab. inż. Jacek Kapica, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531-96-95, pok. 1.77
  e-mail: jacek.kapica@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
 • dr hab. inż. Jacek Skwarcz, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81 531 97 46, pok 167
  e-mail: jacek.skwarcz@up.lublin.pl
 • dr hab. inż. Anna Stankiewicz, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531-97-72, pok 129
  e-mail: anna.stankiewicz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

Adiunkci

 • dr inż. Agnieszka Buczaj, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -47, pok 1.68
  e-mail: agnieszka.buczaj@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
 • dr inż. Piotr Makarski, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531-96-96, pok 1.72 / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
 • dr inż. Piotr Maksym, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -48, pok 1.69
  e-mail: piotr.maksym@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
 • dr inż. Anna Pecyna, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531 -97 -47, pok 1.68
  e-mail: anna.pecyna@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii
 • dr inż. Marek Ścibisz, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-531-96-94, pok 1.76
  e-mail: marek.scibisz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania

Asystenci

 • mgr inż. Karolina Czarnacka, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-96-90, pok. 1.78
  e-mail: karolina.czarnacka@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej

Wykładowcy

Pracownicy

 • dr inż. Łukasz Bolibok, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-93, pok 1.75
  e-mail: lukasz.bolibok@up.lublin.pl / Pracownia Inżynierii Materiałowej
 • dr inż. Magda Drabowicz-Żybura, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-89, pok 1.71
  e-mail: magda.drabowicz@up.lublin.pl
 • mgr inż. Piotr Ścibisz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-93, pok 1.75
  e-mail: piotr.scibisz@up.lublin.pl / Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania
 • Ireneusz Walencik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-89, pok 1.71
  e-mail: ireneusz.walencik@up.lublin.pl / Zakład Ergonomii

Profesorowie emerytowani