[ MENU DODATKOWE ]Zakład Inżynierii Procesowej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
tel. 81-445-61-27
e-mail: agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Agnieszka Wójtowicz, profesor badawczo - dydaktyczny
tel. 81-445-61-27, p.14
e-mail: agnieszka.wojtowicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    Profesorowie emerytowani