[ MENU DODATKOWE ]Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-75, 81-531-97-73
e-mail: grzegorz.lysiak@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Łysiak, profesor uczelni dydaktyczny
tel. 81-531-97-75
e-mail: grzegorz.lysiak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Janusz Laskowski, profesor emerytowany