[ MENU DODATKOWE ]Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-27
e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Kluza, profesor dydaktyczny
tel. 81-531-97-27
e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    Doktoranci

    • mgr inż. Sybilla Kłapsia, doktorant