Wizyta profesora Alexandrosa Stefanakisa

W dniach 3-7 czerwca 2024 roku w Szkole Doktorskiej UPL gościł profesor Alexandros Stefanakis reprezentujący Laboratory of Environmental Engineering & Management, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Kreta, Grecja. Gość przyjechał dzięki wsparciu finansowemu Gminy Lublin w ramach III edycji konkursu „Visiting Professors in Lublin”.

 

Profesor Alexandros Stefanakis jest ekspertem ds. zrównoważonej i zdecentralizowanej gospodarki
wodno-ściekowej z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach, projektowaniu, budowie i działaniu eko-technologii. Jest autorem/współautorem 60 wdrożeń na terenie Europy, Ameryki Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i USA w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i różnych typów ścieków przemysłowych w oparciu o wykorzystanie zielonych technologii (Nature-based solutions).

 

W ramach wizyty profesor Alexandros Stefanakis przeprowadził wykład skierowany do studentów kierunku Ochrona Środowiska dotyczący wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie i zielonej infrastruktury
na rzecz obiegu zamkniętego wody.
Poza tym, studenci i pracownicy Wydziału mieli okazje uczestniczyć w wykładzie popularnonaukowym, ogólnodostępnym dla mieszkańców Lublina pt. „Improving the environmental conditions and well-being of citizens by using nature-based solutions in cities”.

 

Gość miał także możliwość uczestnictwa w pracach naukowych prowadzonych w Katedrze Hydrobiologii
i Ochrony Ekosystemów dotyczących możliwości implementacji badanych przez niego rozwiązań
w warunkach polskich.

 

Szczegóły dotyczące wizyty, w tym pełna dokumentacja fotograficzna:

PL: https://up.lublin.pl/blog/dr-alexandros-stefanakis-profesor-wizytujacy/

EN: https://up.lublin.pl/en/blog/phd-alexandros-stefanakis-visiting-professor/

 

Informacja o wizycie studyjnej gościa:

https://kurierlubelski.pl/z-pol-naftowych-w-omanie-nad-zalew-w-jastkowie-dr-alexandros-stefanakis-z-wizyta-w-naszym-miescie/ar/c7-18587755