W dniach 3-7 czerwca 2024 roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gościć będzie dr Alexandros Stefanakis, profesor uczelni reprezentujący w Laboratory of Environmental Engineering & Management, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Kreta, Grecja.

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin,
w ramach Programu „Visiting Professors in Lublin”

Informacje na stronie miasta Lublin
Zobacz

WIZYTÓWKA NAUKOWA ZAPROSZONEGO PROFESORA

Profesor Alexandros Stefanakis jest ekspertem ds. zrównoważonej i zdecentralizowanej gospodarki wodno-ściekowej z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach, projektowaniu, budowie i działaniu eko-technologii. Jest autorem/współautorem 60 wdrożeń na w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, USA i Ameryce Południowej w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i różnych typów ścieków przemysłowych w oparciu o wykorzystanie zielonych technologii (Nature-based solutions).

Największe osiągnięcie Profesora w dziedzinie implementacji nauki do biznesu (B&R) stanowi zaprojektowanie, budowa oraz obsługa największego na świecie systemu zarządzania ściekami z pól naftowych na pustyni w Omanie (175 000 m³/dzień) przy wykorzystaniu zielonych technologii. Zapraszany gość jest autorem ponad 92 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych i technicznych (h-index = 31).

Profesor Alexandros Stefanakis pełni funkcję Prezydenta International Ecological Engineering Society, jest regionalnym koordynatorem na Afrykę i Środkowy Wschód grupy specjalistów Wetlands for Water Pollution Control będącej częścią International Water Association oraz jest Ambasadorem Europejskiego Paktu Klimatycznego. Znajduje się w rankingu Uniwersytetu Stanforda na światowym 2% najczęściej cytowanych autorów we wszystkich karierach w dziedzinie inżynierii środowiska.

Alexandros Stefanakis

Więcej informacji:

Website
Zobacz
Laboratory
Zobacz
Linkedin
Zobacz
ResearchGate
Zobacz
GoogleScholar
Zobacz
Scopus
Zobacz
Linktree
Zobacz

PROGRAM WIZYTY

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA 2024
Oficjalne powitanie w Szkole Doktorskiej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
pokój 471: 10:00 – 11:00

Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tytuł: Era gospodarki o obiegu zamkniętym: nowy model w stronę zrównoważonego społeczeństwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
sala 134: godz. 11:30 – 13:00
WTOREK, 4 CZERWCA 2024

Wykład skierowany do studentów kierunku Inżynieria Środowiska oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tytuł: Wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody i zielonej infrastruktury na rzecz obiegu zamkniętego wody: przykłady i studia przypadków

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
sala 155: 8:30-10:00
Udział w pracach badawczo–naukowych realizowanych w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji  Wizyta terenowa na obiektach badawczych
11:00 – 17:00
ŚRODA, 5 CZERWCA 2024

Wykład skierowany do studentów kierunku Ochrona Środowiska  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tytuł: Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie i zielonej infrastruktury na rzecz obiegu zamkniętego wody: przykłady i studia przypadków

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 37
sala 031: 11:00 – 12:30

Udział w pracach badawczo–naukowych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 37
pokój 026: 12:30 – 15:30
CZWARTEK, 6 CZERWCA 2024

Wykład ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina
Tytuł: Poprawa warunków środowiskowych i dobrostanu obywateli poprzez zastosowanie w miastach rozwiązań opartych na przyrodzie 
Tłumaczenie symultaniczne na język polski

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15
13:30 – 15:00
PIĄTEK, 7 CZERWCA 2024

Seminarium skierowane do pracowników dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Temat: „Działalność badawcza Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej  i możliwości uczestnictwa w pracach Towarzystwa”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
sala 134: 10:30 – 11:30

Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Tytuł: Jak zostać znakomitym recenzentem?

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
sala 134: 12:00 -13:30