21 lipca 2021

Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej realizują projekt w ramach krajowego monitoringu ichtiofauny rzek

Zobacz więcej
12 lipca 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej
7 lipca 2021

Współpraca naukowców z Wydziału Biologii Środowiskowej z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową

Zobacz więcej
5 lipca 2021

Zaproszenie na międzynarodową konferencję "Conference of Young Ecologists and Evolutionary Biologists 2021"

Zobacz więcej
2 lipca 2021

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy

Zobacz więcej
25 czerwca 2021

Dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni oraz dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni redaktorami numeru specjalnego czasopisma Agronomy (IF 2,603)

Zobacz więcej
23 czerwca 2021

Pracownicy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin zapraszają do składania publikacji w numerach specjalnych czasopism Molecules oraz Plants

Zobacz więcej
9 czerwca 2021

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – czyli budujemy w zgodzie z naturą

Zobacz więcej
8 czerwca 2021

Egzaminy i egzamin dyplomowy na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
24 maja 2021

Login Nauka – dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni z Wydziału Biologii Środowiskowej o ochronie roślin torfowiskowych

Zobacz więcej