29 września 2021

UP w Lublinie na LFN: Wydział Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
28 września 2021

Wyjazd studyjny do Aarhus w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”

Zobacz więcej
28 września 2021

Szkoła zimowa projektu MonGOS

Zobacz więcej
23 września 2021

Nabór wniosków do programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Zobacz więcej
20 września 2021

Informacje dla studentów I roku

Zobacz więcej
20 września 2021

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zobacz więcej
27 sierpnia 2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
26 sierpnia 2021

Zaproszenie na warsztaty naukowe "Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym"

Zobacz więcej
23 lipca 2021

Egzamin z praktyk zawodowych

Zobacz więcej
21 lipca 2021

Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej realizują projekt w ramach krajowego monitoringu ichtiofauny rzek

Zobacz więcej