Badania nad ochroną owadów zapylających na Wydziale Biologii Środowiskowej

Badania nad populacjami owadów zapylających prowadzi Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej. Działa tutaj laboratorium badawczo-diagnostyczne pszczół. Prace skupiające się na mechanizmach odporności i fizjologii wykonywane są na szeroką skalę: w 1µl hemolimfy (pszczelej krwi) wykonywane jest ponad 50 oznaczeń biochemicznych, które pozwalają na szczegółową charakterystykę przemian zachodzących w organizmach zapylaczy. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik transplantalogicznych, wykonywane są analizy morfologiczne na żywych tkankach owadów. Analizy, zarówno biochemiczne, jak i morfologiczne służą do określenia wpływu patogenów oraz różnych czynników antropogenicznych (np. akarycydów, pestycydów) na stan odporności pszczół, w tym na bariery obrony biochemicznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu proteolitycznego i antyoksydacyjnego oraz markerów biochemicznych traktowanych jako wskaźniki diagnostyczne pogarszającego się zdrowia tych cennych owadów. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom środowiska, pracownicy Katedry poszukują substancji aktywnych, biostymulatorów, które wykazują działanie protekcyjne i wzmacniają odpowiedź organizmu pszczoły.
Badania Katedry mają szczególne znaczenie w czasach drastycznego spadku liczebności tych owadów, spowodowanego destrukcyjną działalnością człowieka.

 

Więcej na: