Sprawy socjalne

Regulamin ZFŚS
Zobacz
wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla pracownika
Zobacz
wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla byłych pracowników Uniwersytetu – emeryt/rencista
Zobacz
wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
Zobacz
wniosek o przyznanie zapomogi
Zobacz
wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zobacz
emeryt/rencista wniosek dot. pomocy materialnej
Zobacz