[ MENU DODATKOWE ]


Relacje z wydarzeń

22.05.2019

15 maja 2019 r. członkowie Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Ergonomii i BHP uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

 

 

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest jedną z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w Europie. Jest to zakład karny typu zamkniętego, który posiada najwyższy stopień zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Jednostka zlokalizowana jest na peryferiach miasta i zajmuje teren o powierzchni 5.6 ha. Zakład zajmuje 5-te miejsce w okręgu lubelskim pod względem zakwaterowania (627 miejsc zakwaterowania). Pod względem funkcjonalnym zakład podzielony jest na cztery rejony: zakwaterowania osadzonych, administracyjno-ochronny, techniczny i gospodarczy. Kompleks składa się z 9 budynków, których łączna powierzchnia wynosi niemal 15.244 m2.


Po zapoznaniu się z historią, specyfiką funkcjonowania Zakładu Karnego oraz pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej, studenci uczestniczyli w zwiedzaniu jednostki. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie wizyty pozwoli na szersze spojrzenie na zagrożenia w nietypowych zakładach pracy.


Pragniemy podziękować Dyrekcji i pracownikom Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim za możliwość odbycia interesującej wizyty.

 

opiekunowie Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Ergonomii i BHP: 
dr inż. Agnieszka Buczaj
dr inż. Anna Pecyna


« wstecz