1. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów stosowane są następujące mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
  2. Wynik kwalifikacji kandydata to suma iloczynów punktów procentowych przyjętych do kwalifikacji  przedmiotów i odpowiednich mnożników.
  3.                 2
  4. Wynik = ∑  ( liczba punktów procentowych x  mnożnik) 
  5.  

 1.  ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

 poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  2. AGROBIZNES – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane  w kwalifikacji

mnożnik

 poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

3.  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA – profil praktyczny

Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

4.  ANALITYKA WETERYNARYJNAprofil ogólnoakademicki

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

biologia

1,0

2,0

Jeden przedmiot  do wyboru

chemia, fizyka, matematyka

1,0

2,0

 

5. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

6. BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 7. BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 8. BIOINFORMATYKA W BIOGOSPODARCE – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka,

2,0

4,0

 9. BIOINŻYNIERIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

10.  BIOKOSMETOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 11. BIOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

12. BIOTECHNOLOGIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

2,0

4,0

  13. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 14. BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 15. DIAGNOSTYKA EKOPRZESTĘPCZOŚCI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 16. DIETETYKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

2,0

4,0

  17. EKOLOGIA MIASTA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 18. EKONOMIA – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 19. EKOENERGETYKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

 

Jeden przedmiot do wyboru

fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 

biologia, chemia

1,3

2,0

  20. GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 21. GEODEZJA I KARTOGRAFIA – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

 

Jeden przedmiot do wyboru

fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 

biologia, chemia

1,3

2,0

 22. GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO  – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 23. GOSPODARKA PRZESTRZENNA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  24. HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – profil ogólnoakademicki.

 

Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza  specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.   

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 25. INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA– profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

2,0

4,0

 26. INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

  27. INŻYNIERIA EKOLOGICZNA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 28. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

  29. KRYMINALISTYKA W BIOGOSPODARCE – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

2,0

4,0

  30. LEŚNICTWO – profil praktyczny

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  31. OCHRONA ŚRODOWISKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 32. OGRODNICTWO – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

33. PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

 34. SURVIVAL I ANIMACJA PRZYRODNICZA– profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka,  informatyka, matematyka, geografia

2,0

4,0

 35. ROLNICTWO – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

  36. SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

37. TECHNIKA ROLNICZA I AGROTRONIKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

38. TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW – profil       ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

39. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

2,0

4,0

  40. TRANSPORT I LOGISTYKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 41. TURYSTYKA I REKREACJA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0

42. WETERYNARIA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmioty obowiązkowe

biologia

 

 

1,0

 

 

2,0

 

 

Jeden przedmiot do wyboru

chemia, fizyka, matematyka

 

1,0

 

 

2,0

 

43. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ PRODUKCJI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny 1,3 2,0

Jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia 2,0 4,0

44. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

45. ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

46. ZIELONE TECHNOLOGIE- profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

2,0

4,0

 47. ZOOTECHNIKA – profil ogólnoakademicki

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Przedmiot obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

Jeden przedmiot do wyboru

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2,0

4,0