DRUGI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA

Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia trwa do 19 września 2021 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarkiaktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazuarchitektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

4. Wydział Inżynierii Produkcjiekoenergetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiibiotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

6. Wydział Biologii Środowiskowejbiobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, ochrona środowiska

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – leśnictwo, rolnictwo

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, zootechnika

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazuogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

4. Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiidietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

6. Wydział Biologii Środowiskowejbiokosmetologia, ochrona środowiska

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Dołącz do nas!