DRUGI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA

Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia trwa do 19 września 2022 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, kryminalistyka w biogospodarce, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, pszczelarstwo w agroekosystemach, zootechnika

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazuarchitektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

4. Wydział Inżynierii Produkcjiekoenergetyka, inżynieria środowiska, technika rolnicza i agrotronika, zarządzanie i inżynieria produkcji 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiibiotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, gastronomia i sztuka kulinarna

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

6. Wydział Biologii Środowiskowej biokosmetologia, biologia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – leśnictwo, rolnictwo

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, zootechnika

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazuogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

4. Wydział Inżynierii Produkcji – geodezja i kartografia, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologiidietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Dołącz do nas!