Menu

Rekrutacja letnia

 

 

 

 

REKRUTACJA LETNIA 2019/2020 

 

na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie 

 

 

przycisk rejestracja kandydata

 

 

 

 

 

22.07.2019


 

 

TRWA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA I NABÓR

 

Na kierunek weterynaria – studia niestacjonarne internetowa rejestracja kandydatów trwa do 18 sierpnia 2019 r. (pierwszy nabór). Ogłoszenie wyników 20 sierpnia 2019 r.

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-66-27

 

 


 

 

 

TRWA DRUGI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA

 

 

Internetowa rejestracja kandydatów na wymienione poniżej kierunki studiów trwa do 17 WRZEŚNIA 2019 r. za wyjątkiem kierunku hipologia i jeździectwo, na który  rekrutacja trwa

do 13 września 2019 r.

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

 

 

 1. Wydział Medycyny Weterynaryjnej –  analityka weterynaryjna

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445 – 66-27

 

 

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ochrona środowiska, mleczarstwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zootechnika

 

Hipologia i jeździectwo – rejestracja trwa do 13 września 2019 r.; kandydatów obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 9.00 w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin ul. Doświadczalna 45

 

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

 

 

 

 1. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

 

 

 1.  Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

 

 

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – biotechnologia, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

 

 


 

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERSZEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - leśnictwo, rolnictwo

 

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – biologia, biokosmetologia, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

 

 1. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

 

 1.  Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria rolnicza i leśna, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka, gastronomia i sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka

 

 


 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - turystyka i rekreacja

 

 


 

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 1. Wydział Agrobioinżynierii - gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, rolnictwo

 

 1. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – biologia (specjalność biologia stosowana), behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

 1. Wydział Inżynierii Produkcji - zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

 

11.07.2019
     
24.06.2018

  

Kandydaci na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do internetowej rejestracji, która trwa do 10 lipca 2019 r.   https://irk.up.lublin.pl/

 
 
 1. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą jeżeli kandydat:
 
  • założy konto, wprowadzi wszystkie niezbędne dane osobowe i adresowe,
 
  • wgra zdjęcie (obowiązkowo wgrywa każdy kandydat do 10 lipca 2019 r.),
 
  • dokona wyboru kierunku/kierunków studiów (nie ma ograniczenia),
 
  • uzupełni dane o wykształceniu,
 
  • wpisze wyniki z matury (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich) lub średnią ocen z dyplomu (dotyczy studiów drugiego stopnia),
 
  • wniesie opłatę rekrutacyjną za wybrane kierunki i formy studiów oraz uzyska potwierdzenie o wpływie opłaty na konto bankowe UP w Lublinie,
 
  • wypełni zakładkę deklaracje.
 

 

Kandydaci nie składają żadnych dokumentów do czasu ogłoszenia wyników.

 
 
 • Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek, godz. 9.00). Szczegółowe informacje na temat sprawdzianu są umieszczone w kryteriach przyjęć na kierunek hipologia i jeździectwo oraz w harmonogramie rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2019-2020.
 
 • Informacje dla olimpijczyków - olimpijczycy mają obowiązek zaznaczyć opcję olimpijczyk i dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia.

 

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK – 15 lipca 2019 r. godz. 14.00 (poniedziałek).

 

 • Składanie dokumentów: 16, 17, 18 lipca 2019 r. (wtorek, środa, czwartek). Dokumenty można złożyć osobiście albo wysłać pocztą albo mogą być dostarczone przez osobę upoważnioną przez kandydata do złożenia dokumentów.

 

 • Wykaz dokumentów na studia jest umieszczony w załączniku nr 1 i nr 2 do harmonogramu rekrutacji w zakładce: REKRUTACJA 2019-2020, a także na osobistym koncie kandydata w IRK.
 
 • Wszyscy kandydaci powinni zapoznać się z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w zakładce: REKRUTACJA 2019-2020.

10.07.2019


 

Informacje dotyczące rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@up.lublin.pl

tel. 81 445 68 85

 

 

Informacje w języku ukraińskim:

e-mail:  rekrutacja.ua@up.lublin.pl

tel. 81 445 66 91

 


 

 

K O N T A K T

do Sekretariatów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych UP w Lublinie

 

 
SEKRETARIATY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
pracują od 1 lipca do 25 września 2019 r. w godz. 8:00 - 16:00
 
 
1. WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII
Kierunki studiów: agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, leśnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie zasobami Ziemi
AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 68 - 43
e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl
 
2. WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Kierunek studiów: weterynaria, analityka weterynaryjna
AGRO II sala 105 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 66 - 27
e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl
 
3. WYDZIAŁ BIOLOGII, NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Kierunki studiów: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bezpieczeństwo i higiena pracy, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, biokosmetologia, biologia, hipologia i jeździectwo, mleczarstwo, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, ochrona środowiska, zootechnika
AGRO II sala 102 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 65 - 01
e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl
 
4. WYDZIAŁ OGRODNICTWA i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
AGRO II sala 106 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445- 60 - 95
e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl
 
5. WYDZIAL INŻYNIERII PRODUKCJI
Kierunki studiów: ekoenergetyka, geodezja i kartografia, inżynieria
chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria
rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
AGRO II sala 103 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 61 - 04
e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl
 
6. WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Kierunki studiów: biotechnologia, dietetyka, gastronomia i sztuka
kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka
AGRO II sala 104 ul. Akademicka 15
Tel. (81) 445 - 68 - 61

 

e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl