Projekt Badawczy – Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego

Obszar III

wykaz badań

Obszar III: Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych

Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia produktów mleczarskich w żywieniu człowieka  z uwzględnieniem jego potrzeb żywieniowych w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, ograniczeń wynikających z problemów zdrowotnych, preferencji, zwyczajów żywieniowych i upodobań kulinarnych oraz aktualnych trendów konsumenckich.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje:

  1. Przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat wybranych paneli wyrobów mleczarskich.
  2. Badania ilościowe i jakościowe dotyczące preferencji żywieniowych związanych
    z produktami mleczarskimi.
  3. Opracowanie materiałów promocyjnych dotyczących popularyzacji wiedzy
    o produktach mlecznych oraz o ich wpływie na zdrowie człowieka.
  4. Warsztaty przeznaczone dla młodych naukowców, studentów, młodzieży licealnej, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego.

Flaga i godło Polski

Zadanie pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.