Instrukcja dotycząca formularza ofertowego dla zadania
„Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy”

Krok 1 – ZAPYTANIE BADAWCZE

 1. W pierwszej kolejności należy skierować ZAPYTANIE BADAWCZE dotyczące oferty badawczej. W formularzu należy umieścić: imię i nazwisko, nazwę instytucji (firma),
  e-mail, numer telefonu, podać temat zapytania oraz jego treść (wiadomość). W zapytaniu należy określić problem badawczy (cel badań), rodzaj próby, liczbę prób. Przedsiębiorca może doprecyzować zakres oczekiwanych analiz.
 2. Zapytanie badawcze jest weryfikowane przez jednostkę oferującą panel badawczy.
 3. Następnie przedsiębiorca otrzyma e-mail z informacją zwrotną dotyczącą decyzji
  o akceptacji bądź braku możliwości realizacji badań. W przypadku braku możliwości wykonania badań naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podejmą działania w kierunku skierowania przedsiębiorcy do innego uniwersytetu będącego członkiem sieci.
 4. W przypadku otrzymania informacji zwrotnej o akceptacji należy wypełnić formularz dotyczący badań aplikacyjnych/ekspertyzy naukowej uwzględniając otrzymany numer badań aplikacyjnych/ekspertyzy naukowej.
 5. Czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie badawcze może wynosić maksymalnie do 14 dni, jeśli zagadnienie będzie wymagało konsultacji naukowych.

Krok 2 – BADANIA APLIKACYJNE/EKSPERTYZA NAUKOWA

 1. W zakładce badania aplikacyjne/ekspertyza naukowa należy ująć wyłącznie analizy/badania objęte zapytaniem badawczym.
 2. W zakładce badania aplikacyjne/ekspertyza naukowa należy uwzględnić numer badań aplikacyjnych/ekspertyzy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, podać nazwę instytucji (firma), podać e-mail oraz numer telefonu.
 3. Następnie wybrać ZAKRES BADAŃ.
 4. W zakładce zakres badań należy wybrać rodzaj badania (opis oferty badawczej w Załączniku 1).
 5. Przedsiębiorca powinien podać informacje nt. ilości prób, opisu prób (rodzaj materiału, liczba powtórzeń,…), sposobu dostarczenia prób do badań (osobisty, kurierem,…).
 6. Sugerowana ilość próby w odniesieniu do jednego zakresu badań znajduje się
  w formularzu badań aplikacyjnych/ekspertyzy naukowej. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganej masy/objętości próby. Ilość próby powinna być dostosowana do ilości zaplanowanych badań.
 7. Jeżeli procedura analityczna będzie tego wymagała przedsiębiorca zostanie poproszony o dostarczenie większej ilości próby.
 8. Adres dostarczenia próbek przedsiębiorca otrzyma drogą mailową.
 9. Forma przekazania wyników zostanie uzgodniona z przedsiębiorcą po wykonaniu analiz.
 10. Pozostałości prób zostaną poddane utylizacji.
 • Załącznik 1

  1. Badania reologiczne i fizykochemiczne:
   1. właściwości lepkosprężyste – moduł zachowawczy (G′), stratności (G″), moduł zespolony G*, tangens kąta fazowego (tg σ), – parametry lepkości/sprężystości/żelowania), zmiany lepkości, charakterystyka płynów nieniutonowskich, tiksotropia, punkt żelowania (skrzep kazeinowy), topliwość – reometr oscylacyjny Kinexus Lab+ (Malvern Panalytical, Cambridge, Wielka Brytania)
   2. badanie lepkości – reometr rotacyjny Brookfield DV II+ (Brookfield Engineering Laboratories, Stoughton, MA, USA)
   3. badanie lepkości – wiskozymetr ultradźwiękowy UNIPAN (Warszawa, Polska)
   4. analiza fizykochemiczna – punkt zamarzania mleka; kwasowość; gęstość, zawartość mocznika w mleku (Chemspec 150); pomiar zawartości białka – metoda Kjeldahla (Kjeltec 8100, FOSS); parametry krzepliwości mleka – Laktodynamograf V2 (Foss, Italia)
   5. zawartość tłuszczu
   6. liczba komórek somatycznych – metoda fluoro-opto-elektroniczna – Somacount 150
   7. pomiar wielkości cząstek i potencjał zeta w roztworach
   8. topliwość – test Schreibera
  2. Badania tekstury – analizator tekstury TA XTplus (Godalming, Surrey, Wielka Brytania):
   1. Profilowa Analiza Tekstury (TPA): twardość, adhezyjność, spójność, sprężystość, gumiastość, przeżuwalność
   2. test cięcia (sera)
   3. test przebijania (puncture test)
   4. ekstruzja wsteczna (badanie konsystencji produktu)
   5. smarowalność (masła, sera topionego)
  3. Badania aktywności wody – analizator aktywności wody AWMD-10 (NAGY Messsysteme GmbH, Gäufelden, Germany)
  4. Badania właściwości antyoksydacyjnych – całkowita zawartość polifenoli, ABTS, FRAP, DPPH
  5. Badania dotyczących oceny barwy – X-Rite Color Premier 8200 Spectrofotometer
   (X-Rite) zarówno w trybie odbicia, jak i transmisji, współpracujący z oprogramowaniem
   X-RiteColor Master, w różnych systemach (np. CIE Lab). Komputerowy system wizyjny
   z mikroskopem stereoskopowym – system wyposażony w kamerę 20MP współpracującą
   z mikroskopem stereoskopowym MSZ-100T (maks. 200x).
  6. Badania aminokwasów i amin biogennych – automatyczny analizator aminokwasów AAA 500 (INGOS-Merazet).
  7. Badania mikrobiologiczne – System TEMPO® (bioMérieux).
   1. oznaczanie ogólnej liczby mezofilnej flory tlenowej w czasie 24-48 godzin
   2. oznaczanie liczby pałeczek grupy coli w czasie 24 godzin
   3. oznaczanie liczby pałeczek Escherichia coli w czasie 24 godzin
   4. oznaczanie liczby pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w czasie 24 godzin
   5. oznaczanie liczby mikroorganizmów z grupy Bacillus cereus w czasie 24 godzin
   6. oznaczanie liczby koagulazo-dodatnich staphylokoków (Staphylococcus aureus) w czasie 24 godzin
   7. oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego w czasie 40-48 godzin
   8. oznaczanie liczby Campylobacter w czasie 40-48 godzin
   9. oznaczanie liczby drożdży i pleśni w czasie 72-76 godzin
  8. Badania procesów oksydacyjnych – metoda przyspieszonego testowania na starzenie produktów – Rancimat 892 (Metrohm)
  9. Badania substancji bioaktywnych – spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT) oraz metody immunoenzymatyczne z wykorzystaniem czytnika płytek ELISA
   1. kazeina
   2. kazomorfiny
   3. frakcje białek serwatkowych
   4. lizozym
   5. ß-laktoglobulina
   6. α-laktoalbumina
   7. albumina krwi bydlęcej
   8. Immunoglobuliny
   9. amyloid A
   10. kwasy tłuszczowe
   11. witaminy
   12. rezweratrol
   13. hesperydyna
   14. diosmina
   15. kwercetyna
  10. Analiza czynników wzrostu – metody immunoenzymatyczne z wykorzystaniem czytnika płytek ELISA
   1. IGF
   2. FGF
   3. TGF
  11. Badania molekularne w surowcu profil miRNA – mikrospektrofotometr typu NanoDrop oraz Qubit, termocykler real-time PCR, testy Western Blot
  12. Badania toksykologiczne – spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT)
   1. antybiotyki i ich metabolity
   2. inne farmaceutyki
   3. alkaloidy
   4. substancje hamujące pochodzące z kiszonki (aflatoksyna M1)
   5. melamina
   6. pozostałości pestycydów
   7. pozostałości chloramfenikolu
   8. pozostałości florfenikolu, tiamfenikolu
   9. pozostałości metabolitów nitrofuranów
   10. pozostałości nitroimidazoli
   11. pozostałości β-agonistów
   12. pozostałości benzoimidazoli
   13. oleje mineralne MOSH, POSH, MOAH
  13. Badania hormonów i związków endokrynnie czynnych – spektrometr ruchliwości jonów z wysokociśnieniowym chromatografem cieczowym (UPLC/QQQ-IMS-IT) oraz metody immunoenzymatyczne z wykorzystaniem czytnika płytek ELISA
   1. estradiol
   2. estron
   3. progesteron
   4. kortykosteroidy
   5. prolaktyna
   6. fitoestrogeny
   7. bisfenol
   8. metaloestrogeny
   9. pestycydy
  14. Badania pierwiastków (w tym metali ciężkich) – aparat atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS)
  15. Badania dotyczące szybkiego profilowania składu – MilkoScan™ FT3, FoodScanTM
   1. tłuszcz
   2. białko
   3. laktoza (w tym produkty o obniżonej zawartości laktozy)
   4. sucha masa
   5. sucha masa beztłuszczowa
   6. punkt zamarzania
   7. kwasowość ogólna
   8. gęstość
   9. wolne kwasy tłuszczowe
   10. kwas cytrynowy
   11. kazeina
   12. mocznik
   13. sacharoza
   14. glukoza
   15. fruktoza
   16. galaktoza
  16. Badania sensoryczne i konsumenckie – profesjonalne analizy z użyciem przeszkolonego panelu sensorycznego przeprowadzone w znormalizowanych warunkach. Badania konsumenckie – metody ilościowe i jakościowe z wykorzystaniem metod projekcyjnych oraz wybranych narzędzi z obszaru badań neuromarketingowych.
  17. Pakiet innowacyjnych zaleceń (ekspertyza) do wytworzenia nowych wyrobów mleczarskich – receptury produktów funkcjonalnych dla sportowców, osób aktywnych fizycznie i odchudzających, diabetyków: wysokobiałkowe, niskotłuszczowe sery topione/analogi serowe i sosy serowe, desery mleczne; bezy, batony proteinowe, mleka fermentowane/napoje fermentowane z konwencjonalnymi źródłami białka (m.in. kazeina, białko serwatkowe) oraz alternatywnymi i niekonwencjonalnymi źródłami białka (m.in. białko ziemniaczane, owady jadalne, spirulina itp.), zastosowanie kultur probiotycznych/potencjalnie probiotycznych.
Załącznik 1 - do pobrania (.pdf)
Zobacz

Flaga i godło Polski

Zadanie pn. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” finansowane jest w ramach dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki.