[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

13.02.2014

 

DziałSpraw Pracowniczych Lublin, dnia 12.02.2014 r.

SekcjaSpraw Socjalnych

KKs / 177 / 03 / 14

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że od dnia 24 lutego 2014 r. do 29 czerwca 2014 r. wznowione zostaną zajęcia sportowe dla pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP przy ul. Głębokiej 31.

 

 

1. SIŁOWNIA +SALA AEROBOWA

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie pracownika:

 

Dochód do 1600 zł - opłata- 149zł

Dochód od 1600 zł do 2200zł - opłata- 150zł

Dochód pow. 2200 zł - opłata - 151zł

 

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA AEROBOWA pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z siłowni i sali aerobowej w następujących terminach:

 

SIŁOWNIA – pon-pt 15 30– 22 00,sobota 1000 – 1600

SALA AEROBOWA – pon-pt 15 00– 22 00,sobota 1000 – 1600

 

2. ZAJĘCIA FITNESS+ SALA AEROBOWA

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie pracownika:

 

Dochód do 1600 zł opłata - 179zł

Dochód od 1600 zł do 2200zł opłata - 180zł

Dochód pow. 2200 zł opłata - 181zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SALA AEROBOWA pracownicy mogąkorzystać bez ograniczeń z zajęć fitness i sali aerobowej w następujących terminach:

 

FITNESS – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA AEROBOWA – pon-pt 15 00– 22 00,sobota 1000 – 1600 

 

3. ZAJĘCIA FITNESS + SIŁOWNIA +SALA AEROBOWA

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie pracownika:

 

Dochód do 1600 zł opłata -185

Dochód od 1600 zł do 2200 zł opłata -186

Dochód pow. 2200 zł opłata -187

 

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA AEROBOWA pracownicy mogąkorzystać bez ograniczeń z zajęć fitness, siłowni i sali aerobowej w następujących terminach:

 

FITNESS – zgodnie z planem zajęć fitness

SIŁOWNIA – pon-pt 15 30– 22 00, sobota 1000 – 1600

SALA AEROBOWA – pon-pt 15 00– 22 00, sobota 1000 – 1600

 

 

4. SPINNING + SALA AEROBOWA

(spinning – zajęcia na rowerach z instruktorem)

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie pracownika:

 

Dochód do 1600 zł opłata- 139

Dochód od 1600 zł do 2200zł opłata- 140

Dochód pow. 2200 zł opłata- 141

 

W ramach karnetu SPINNING + SALA AEROBOWA pracownicy mogąkorzystać bez ograniczeń z zajęć na rowerach spinningowych i sali aerobowej w następujących terminach:

 

SPINNING – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA AEROBOWA – pon-pt 15 00– 22 00, sobota 1000 – 1600

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 23.02.2014 r. obowiązują tymczasowe godziny otwarcia SIŁOWNI. Standardowe godziny otwarcia SIŁOWNI zostaną wprowadzone od dnia 24.02.2014 r. Aktualny plan zajęć fitness jest dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a następnie PLAN ZAJĘĆ.

 

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI AEROBOWEJ.

 

5. SIATKÓWKA - piątek w godz. 1700 – 1830

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób)jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobęw rodzinie pracownika:

 

Dochód do 1600 zł opłata - 101,90

Dochód od 1600 zł - 2200 zł opłata - 102,90

Dochód pow. 2200 zł opłata- 103,90

 

6. KOSZYKÓWKA - piątek w godz. 1830 – 2000

 

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób)jest uzależniona od dochodu przypadającego na osobę wrodzinie pracownika:

 

Dochód do 1600 zł opłata- 101,90 zł

Dochód od 1600 zł. - 2200zł opłata- 102,90 zł

Dochód pow. 2200 zł opłata- 103,90 zł

 

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP(budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel. 81 445-69-11 w godz. od 12.00-15.00

 

Odbiór karnetów wraz z opłatą przyjmuje Punkt Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) lub w momencie pierwszych zajęć.

 

Ważne: odbiór karnetów osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.

Termin odbioru karnetów mija 9 marca br.

  

 

Członkowie ZNP oraz NSZZ ,,Solidarność’ otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł.

Wypłata w sekretariatach Związków po 10 marca br.

 


« wstecz