[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

12.02.2014

 

 

Kwestura

Prosimy o zgłaszanie się przedstawicieli katedr i jednostek międzywydziałowych do pok. 165 (Likwidatura) w budynku Rektoratu Akademicka 13, w celu rozliczenia finansowego limitów przyznanych na dydaktykę za 2013 rok.
(dot. jednostek które jeszcze nie rozliczyły się)

Likwidatura
Teresa Chabuz

 


« wstecz