[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

30.09.2013

Dział Spraw Pracowniczych Lublin, dnia 18 września 2013 r.
Sekcja Spraw Socjalnych
KKs/ 177 / 09 /13

K O M U N I K A T


Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że od 7 października 2013 r. do 2 lutego 2014 r. rozpoczną się zajęcia na pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla pracowników w grupach j.n:

PŁYWALNIA odpłatność od osoby
Poniedziałek - w godz.15.30 – 16.15 79,-zł, 80,-zł, 81,-zł
Poniedziałek - w godz.16.15 – 17.00 79,-zł, 80,-zł, 81,-zł
Wtorek - w godz.15.30 – 16.15 79,-zł, 80,-zł, 81,-zł
Środa - w godz.15.30 – 16.15 79,-zł, 80,-zł, 81,-zł
Czwartek - w godz. 15.30 –16.15 89,-zł, 90,-zł, 91,-zł
Czwartek - w godz. 16.15 –17.00 89,-zł, 90,-zł, 91,-zł
Piątek - w godz. 6.30 – 7.15 89,-zł, 90,-zł, 91,-zł
Sobota - w godz. 8.00 – 8.45 99,-zł, 100,-zł, 101,-zł
Sobota - w godz. 11.00 – 11.45 99,-zł, 100,-zł, 101,-zł
Niedziela - w godz. 8.00 – 8.45 99,-zł, 100,-zł, 101,-zł
Niedziela - w godz. 11.00 – 11.45 99,-zł, 100,-zł, 101,-zł

W/w ceny uzależnione są od ilości wejść w okresie 7.10.2013 r. - 2.02.2014 r. oraz od dochodu rodziny pracownika.

AQUA AEROBIC / odpłatność od osoby (zajęcia w wodzie z instruktorem)
Wtorek - w godz. 15.30 – 16.15 122,-zł, 123,-zł, 124,-zł
Czwartek - w godz. 15.30 – 16.15 135,-zł, 136,-zł, 137,-zł

W/w ceny uzależnione są od ilości wejść w okresie 7.10.2013 r. - 2.02.2014 r. oraz od dochodu rodziny pracownika.


Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:
Dochód do 1600,-zł, opłata - 122,-zł lub 135,-zł
Dochód od 1600 do 2200,-zł, opłata - 123,-zł lub 136,-zł
Dochód pow. 2200,-zł, opłata - 124,-zł lub 137,-zł

Karnety na pływalnię oraz aqua aerobic będą obowiązywały od dnia 7.10.2013 r. (poniedziałek) do dnia 2.02.2014 r. (niedziela) z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy: 1.11.2013 (piątek), 11.11.2013 (poniedziałek), 24.12.2013 (wtorek), 25.12.2013 (środa), 26.12.2013 (czwartek), 31.12.2013 (wtorek), 1.01.2014 (środa), 6.01.2014 (poniedziałek).

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych / budynek Rektoratu, pokój nr 155 / tel. 81 445 69 11

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość korzystania z pływalni na zasadzie jednorazowych biletów wstępu w cenie 10 zł/60 min dla pracowników UP, w terminach dostępnych dla wejść indywidualnych zgodnie z tygodniowym grafikiem rezerwacji dostępnym na www.sport.up.lublin.pl

Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymają dofinansowanie do karnetu na pływalnię w wysokości 2,-zł do każdego wejścia.
Wypłata w Sekretariacie Związku po 20 października br.

Odbiór karnetów wraz z opłatą przyjmuje Punkt Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 7 października 2013 r. (poniedziałek) lub w momencie pierwszego wejścia na pływalnię.

Ważne: odbiór karnetów osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości
Termin odbioru karnetów mija 20 października br.

 

***

 

 

Dział Spraw Pracowniczych Lublin, dnia 18 września 2013 r.

Sekcja Spraw Socjalnych

KKs / 177 / 10 / 13  

 

K O M U N I K A T 

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że od dnia 7 października 2013 r. do 2 lutego 2014 r. wznowione zostaną zajęcia sportowe dla pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP przy ul. Głębokiej 31.

 

 

 

1. SIŁOWNIA + SALA AEROBOWA

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:

Dochód do 1600,-zł opłata - 139,-zł

Dochód od 1600 do 2200,-zł opłata - 140,-zł

Dochód pow. 2200,-zł opłata - 141,-zł

 

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA AEROBOWA pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z siłowni i sali aerobowej w następujących terminach:

 

SIŁOWNIA – pon - pt 15 30 – 22 00 , sobota 1000 – 1400

SALA AEROBOWA – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1400

 

 

2. ZAJĘCIA FITNESS + SALA AEROBOWA

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:

Dochód do 1600,-zł opłata - 169,-zł

Dochód od 1600 do 2200,-zł opłata - 170,-zł

Dochód pow. 2200,-zł opłata - 171,-zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SALA AEROBOWA pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness i sali aerobowej w następujących terminach:

FITNESS – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA AEROBOWA – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1400

 

 

 

3. ZAJĘCIA FITNESS + SIŁOWNIA + SALA AEROBOWA

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:

Dochód do 1600,-zł opłata - 185,-zł

Dochód od 1600 do 2200,-zł opłata - 186,-zł

Dochód pow. 2200,-zł opłata - 187,-zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA AEROBOWA pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness, siłowni i sali aerobowej w następujących terminach:

FITNESS – zgodnie z planem zajęć fitness

SIŁOWNIA – pon - pt 15 30 – 22 00 , sobota 1000 – 1400

SALA AEROBOWA – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1400

 

 

4. SPINNING + SALA AEROBOWA

(spinning – zajęcia na rowerach z instruktorem)

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:

Dochód do 1600,-zł opłata - 129,-zł

Dochód od 1600 do 2200,-zł opłata - 130,-zł

Dochód pow. 2200,-zł opłata - 131,-zł

 

W ramach karnetu SPINNING + SALA AEROBOWA pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć na rowerach spinningowych i sali aerobowej w następujących terminach:

SPINNING – zgodnie z planem zajęć fitness

 

SALA AEROBOWA – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1400

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28.09.2013 r. obowiązuje wakacyjny plan zajęć fitness. Nowy, poszerzony plan zajęć fitness zostanie wprowadzony od dnia 30.09.2013 r. Aktualny plan zajęć fitness jest dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a następnie PLAN ZAJĘĆ.

 

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI AEROBOWEJ.

 

 

5. SIATKÓWKA - piątek w godz. 1700 – 1830

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób) jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:

Dochód do 1600,-zł opłata - 74,90,-zł

Dochód od 1600 - 2200,-zł opłata - 75,90,-zł

Dochód pow. 2200,-zł opłata - 76,90,-zł

 

6. KOSZYKÓWKA - piątek w godz. 1830 – 2000

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób) jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:

Dochód do 1600,-zł opłata - 74,90,-zł

Dochód od 1600 - 2200,-zł opłata - 75,90,-zł

Dochód pow. 2200,-zł opłata - 76,90,-zł

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel. 81 445-69-11

 

Odbiór karnetów wraz z opłatą przyjmuje Punkt Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 7 października 2013 r. (poniedziałek) lub w momencie pierwszych zajęć.

 

 

Członkowie ZNP oraz NSZZ ,,Solidarność’ otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł.

Wypłata w sekretariatach Związków po 20 października br.

 

Ważne: odbiór karnetów osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.

Termin odbioru karnetów mija 20 października br.

 

 

 


« wstecz