[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

07.01.2016

 
LIGA OBRONY KRAJU
KLUB OFICERÓW REZERWY
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
20-930 Lublin, ul. Akademicka 15, tel. 445-66-86
 
 
 P. T.

Członkowie Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju 
przy  Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
 
W imieniu Zarządu Klubu Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uprzejmie zapraszam na uroczyste zebranie Klubu, które odbędzie się w dniu 8 stycznia (piątek) b. r., godz. 17.00, w budynku Agrotechniki II, w Sali posiedzeń rad wydziałowych (ul. Akademicka 15). Spotkanie to poświęcone jest naszym członkom: prof. dr. hab. por. Bolesławowi STYKOWI i płk. mgr. Marianowi WOJTASOWI – b. żołnierzom BCh – z okazji 90. rocznicy Ich urodzin.
 
Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. Józef Kołodziej
Prezes KOR LOK przy UP
 


« wstecz