[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

07.01.2016

Dział Spraw Pracowniczych        

Sekcja Spraw Socjalnych
KKs/178/01/16
 
KOMUNIKAT
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych organizuje imprezę integracyjną  o charakterze kulturalno-rozrywkowym dla pracowników, oraz byłych pracowników (emerytów, rencistów) Uczelni. Impreza odbędzie się w dniu 15 stycznia (piątek) 2016 roku w restauracji "Christ Restaurant" przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

 
 

Początek imprezy godz. 18.00. Odpłatność uzależniona jest od dochodu rodziny pracownika i wynosi:

 

Dochód do 1800zł                   - 45zł

Dochód od 1801zł - 2400zł      - 50zł

Dochód 2401 zł – 3000 zł        - 55zł
Dochód pow.3000zł               - 60zł
 

Członkowie ZNP oraz NSZZ ,,Solidarność” otrzymają dofinansowanie do imprezy w kwocie 10 zł

Odbiór dofinansowania w sekretariatach Związków po 22 stycznia br.

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155)  tel. 81 445 69 11 


« wstecz