[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

08.02.2016

Dział Spraw Pracowniczych    
Sekcja Spraw Socjalnych
KKs /177/ 5 /16
 
 
K O M U N I K A T
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP  informuje,że od

dnia 29 lutego 2016r. do dnia 26 czerwca 2016r. wznowione zostaną zajęcia na pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla pracowników i byłych pracowników UP w grupach:

 

PŁYWALNIA  /  odpłatność od osoby

Poniedziałek -   w  godz.    1530– 1615  - 89zł  94zł  99zł  104zł

Poniedziałek -   w  godz.    1615– 1700 - 89zł  94zł  99zł   104zł

Wtorek -            w godz.     153 –1615  -   89zł  94zł  99zł  104zł

Środa -               w godz.    1530 – 1615 -  99zł  104zł  109zł  114zł

Czwartek -        w  godz.    1530 – 1615  -  89zł  94zł  99zł  104zł

Czwartek -       w  godz.    1615– 1700  -  89zł  94zł  99zł  104zł

Piątek -              w godz.      630  715  -  89zł  94zł  99zł  104zł

Piątek -              w godz.    1915- 2000  -89zł  94zł  99zł  104zł

Sobota -            w  godz.      800 – 845   - 89zł  94zł  9zł  104zł

 

Sobota -           w godz.    1100– 1145   - 89zł  94zł  99zł  104zł

Niedziela -        w  godz.      800– 845   - 79zł  84zł  89zł  94zł

Niedziela -        w godz.    1100– 1145  - 79zł  84zł  89zł  94zł

 

AQUA AEROBIC  /odpłatność od osoby                  

Wtorek  -         w godz. 1530 – 1615 -  148zł  153zł  158zł  163zł

Czwartek -       w godz.1530  –1615   - 148zł  153zł  158zł  163zł

 

W/w ceny uzależnione są od ilości wejść w okresie 29.02.2016 r.             

- 26.06.2016 r. oraz od dochodu rodziny pracownika.

 

Karnety na pływalnię, oraz aqua aerobic będą obowiązywały od dnia 29.02.2016r (poniedziałek) do dnia 26.06.2016r (niedziela)z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

 

Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymają dofinansowanie do karnetu w wysokości 2,-zł do każdego wejścia.

Członkowie  ZNP otrzymają dofinansowanie do karnetu w wysokości 15,-zł.

Wypłata w Sekretariatach Związków po dniu 25 marca br.

 
Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP  (budynek Rektoratu, pokój nr 155 )tel. 81 445-69-11
 

Odbiór karnetów po dokonaniu opłaty w Punkcie Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 29 lutego 2016r r. (poniedziałek) lub w momencie pierwszego wejścia na pływalniędodnia 15 marca br. za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

                                       


« wstecz