[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

08.02.2016

Dział  Spraw Pracowniczych              

Sekcja  Spraw Socjalnych

KKs / 177/ 4 /16
 
 
K O M U N I K A T
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP  informuje,że od  29 lutego 2016r. do  26 czerwca 2016r. wznowione zostaną zajęcia sportowe dla pracowników i byłych pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP przy  ul. Głębokiej 31.

 

Odpłatność za karnet na poszczególne zajęcia w w/w okresie  jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika i wynosi:

 

1. SIŁOWNIA + SALA CARDIO

 
Dochód do 1800 zł  -  opłata  -   159 zł
Dochód od 1801 do 2400 zł -  opłata  -   164 zł

Dochód od  2401do 3000 zł  - opłata  -   169 zł

Dochód pow.3000 zł  - opłata  -   174 zł
 

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA CARDIO  pracownicy mogą  korzystać bez  ograniczeń z siłowni i sali cardio w następujących terminach:   

SIŁOWNIA – pon.-pt. 15 30  – 22 00     sobota 1000 – 1700

SALA CARDI  – pon.-pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

                       

2. ZAJĘCIA FITNESS  +  SALA CARDIO

 

Dochód do 1800 zł -  opłata  -   175 zł

Dochód od 1801 do 2400 zł  -  opłata  -   180 zł

Dochód od  2401do 3000 zł -  opłata  -   185 zł

Dochód pow.3000 zł -  opłata  -   190 zł
 

W ramach karnetu FITNESS + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness i sali cardio w następujących terminach:   

FITNESS  – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO  – pon.-pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

 

3. ZAJĘCIA FITNESS  +  SIŁOWNIA  +  SALA CARDIO

                         

Dochód do 1800 zł-  opłata  -   219 zł

Dochód od 1801 do 2400 zł -   opłata  -   224 zł

Dochód od  2401do 3000 z  ł- opłata  -   229 zł

Dochód pow.3000 zł - opłata  -   234 zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness, siłowni i sali cardio w następujących terminach:   

FITNESS  – zgodnie z planem zajęć fitness

SIŁOWNIA   – pon.-pt. 15 30  – 22 00     sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO  – pon.-pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

 

4. SPINNING  +  SALA CARDIO

     (spinning – zajęcia na rowerach z instruktorem)

                        

 Dochód do 1800 zł - opłata  -   139 zł

 Dochód od 1801 do 2400 zł   -  opłata  -   144 zł

 Dochód od  2401do 3000 zł - opłata  -   149 zł

 Dochód pow.3000 zł  -  opłata  -   154 zł

 

W ramach karnetu SPINNING + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć na rowerach spinningowych  i sali cardio w następujących terminach:   

SPINNING   –  zgodnie z planem zajęć fitness
SALA CARDIO – pon. –pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

Aktualny plan zajęć fitness będzie dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a  następnie PLAN ZAJĘĆ.

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI CARDIO.

        

5.     SIATKÓWKA – poniedziałek w godz.   1830 – 2000

/grupa min. 10 osób/
 

Dochód do 1800 zł  -  opłata  -  84 zł

Dochód od 1801 do 2400 zł -    opłata  -  89 zł

Dochód od  2401 do 3000 zł   -   opłata  -  94 zł

Dochód pow.3000 zł  -   opłata  -  99 zł

     

6.     KOSZYKÓWKA - piątek w godz.   2000 – 2130

/grupa min. 10 osób/
 

Dochód do 1800 zł -  opłata  -  84 zł

Dochód od 1801 do 2400 zł -   opłata  -   89 zł

Dochód od  2401do 3000 zł  - opłata  -   94 zł

Dochód pow.3000 zł   -  opłata  -   99 zł

 

Członkowie ZNP otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł. Wypłata w sekretariacie Związku po dniu 25 marca br.

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel.81 445-69-11   

                      

Odbiór karnetów po dokonaniu opłaty w Punkcie Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 29 lutego 2016r r. (poniedziałek) lub w momencie pierwszych zajęć do dnia 15 marca br. za okazaniem dokumentu tożsamości.

 


« wstecz