[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.02.2016zaopatrzenie

  

Sekcja Zaopatrzenia informuje, że

-umowa na dostawę gazów laboratoryjnych i technicznych z firmą Linde Gaz Polska Sp. z o.o. kończy się z dniem 3 lutego 2016 roku .

-umowa na dostawę wiązek argonu  z firmą Air Liquide Polska  Sp. z o.o. kończy się z dniem 3 lutego 2016 roku .

 

Nowa umowa na dostawę gazów laboratoryjnych i technicznych oraz dostawę wiązek argonu z firmą Messer Polska Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 3 lutego 2016 do dnia 3 lutego 2017 r.


 

Składanie zamówień:

 

Gazy sprężone w butlach oraz wiązki Argonowe:

-     Gazy stanowiące przedmiot Umowy będą dostarczane zgodnie z planem dostaw Messer Polska Sp. z o.o.

-    Zamówienia gazów należy składać pod numerem telefonu: 0 801 800 211 lub

faxu: 032 77 26 115 lub e-mail: logistyka@messer.pl

-     Dostawy gazów będą realizowane na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień Klienta, składanych co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez Messer Polska Sp. z o.o.

Punk odbioru zamówionych przez Jednostki Uczelni butli znajduje się w Wólce Abramowickiej 71

 

Sprawy organizacyjne dot. gazów sprężonych i wiązek:

1.  W celu utrzymania  zapasu w  składzie gazów w Lublinie ( aby dostawy były realizowane praktycznie na bieżąco) prosimy o podanie ilości butli z danym gazem jaki  zużywa dana jednostka organizacyjna na  uczelni (dany zakład, katedra)

W celu usprawnienia dostaw gazów proponujemy korzystanie z butli dzierżawionych od Dostawcy. W przypadku napełniania butli dzierżawionych nie jest doliczana opłata superserwis- 80 zł  netto, w przypadku utraty legalizacji butli własnej doliczana jest dodatkowo opłata legalizacyjna.

2.  Każdy zakład otrzyma oddzielny numer Klienta w  bazie firmy (są to numery 6-cyfrowe) i na ten nr klienta zamawiałby gazy co pozwoli w łatwy sposób realizować zamówienia i wystawiać faktury.  Sekcja Zaopatrzenia prosi Kierowników Jednostek o wyznaczenie  jednej osoby z danego zakładu/Katedry odpowiedzialnej za zamawianie gazów, która by się podpisywała pod daną dostawą gazu / gazów.

3.  Wiązki Argonowe muszą być zamawianie maksymalnie do końca tygodnia to jest do piątku do godziny 12.00 aby mogły dojechać w ciągu maksymalnie 5-ciu dni roboczych do Państwa  (dostawy wiązek 1 x tydzień)

 

Gazy ciekłe (jak azot ciekły):

 

-    Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień Klienta. Termin dostawy zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.

 

-   Zamówienia gazów należy składać pod numerem telefonu: 0 801 800 211 lub

faxu: 032 77 26 115 lub e-mail: transport@messer.com

 

-  Zamówienia muszą zostać złożone w Messer Polska Sp. z o.o.  najpóźniej w piątek do godz. 1200 tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym zamówienia będą realizowane.

Punkt napełniania pojemników ciekłym azotem  (podpisanych przez Jednostki UP  z nazwą Jednostki i otrzymanym numerem klienta ) Zamawiający wyznacza na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na  ul. Głębokiej 30

 

 

Sprawy organizacyjne dot. gazów ciekłych:

1.  Każdy zakład/katedra zamawiający azot ciekły powinien posiadać swoje zbiorniki / dewary.

2.  Każdy zakład/katedra zostanie wprowadzony do bazy SAP firmy Messer Polska jako oddzielny Odbiorca dzięki temu każdy zakład we własnym zakresie będzie zamawiał sobie dostawę azotu wedle uznania i potrzeb (w Lublinie dostawy  3 x w tygodniu)

3.  Swoje dewary każdy zakład/katedra opisuje pełną nazwą zakładu i 6-cyfrowym numerem SAP, który otrzymujecie Państwo od firmy (każdy dewar wystawiony do zatankowania azotem powinien być opisany tzn. oklejony pełną nazwą zakładu i zawierać 6-cyfrowy numer  systemu SAP)

4.  Dewary pozostawione do zatankowania w  składzie w Wólce Abramowickiej 71 €“ nie będą dostarczone do  Uczelni i trzeba będzie je odebrać na własny koszt.

Punkt napełniania pojemników ciekłym azotem  (podpisanych przez Jednostki UP  z nazwą Jednostki i otrzymanym numerem klienta ) Zamawiający wyznacza na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na  ul. Głębokiej 30

 

Sekcja Zaopatrzenia informuje o konieczności rozwiązania umów dzierżawy butli z firmą Linde Gaz Polska Sp. z o.o. i zwrotu butli. Przypomina jednocześnie o konieczności podpisania nowych umów dzierżaw a firmą Messer Polska Sp. z o.o..

Cena dzierżawy rocznej w umowie wynosi 109,50 zł netto,  a dzierżawy dziennej wynosi 0,30 zł netto
 


« wstecz