[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.06.2015

KOMUNIKAT


    Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 29 maja br. podjął uchwałę, zgodnie z którą na stypendia doktorskie w roku 2015 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przeznacza się kwotę    107 292,-zł.


Środki te przeznaczone są na kontynuację  wypłaty stypendiów doktorskich przyznanych w 2014 r. oraz na wypłatę stypendiów, które przyznane będą na podstawie uchwały nr 54/2013-2014.


Oznacza to, że w 2015 r. stypendium doktorskie przyznane zostanie 10 osobom na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (p. 248) w terminie do 22 czerwca br.


Przypominam, że zgodnie z § 2 uchwały nr 32/2011-2012 osoby ubiegające się o stypendium doktorskie składają wniosek adresowany do rektora zawierający dane osobowe kandydata do stypendium doktorskiego wraz z :


1)opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego,
2)opisem zakładanych celów naukowych i badawczych prowadzonych badań, których wyniki będą podstawą opracowania rozprawy doktorskiej,
3) wykazem publikacji naukowych wraz z liczbą punktów uzyskanych za te publikacje
4) wykazem odbytych staży naukowych krajowych i zagranicznych.
Do wniosku o przyznanie stypendium doktorskiego  dołączyć należy uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej oraz oświadczenie o nie pobieraniu dotychczas stypendium doktorskiego.

 

Do pobrania:

- komunikat.pdf


« wstecz