[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.06.2015

L.dz. AF/2015/06/318

Wszystkie Jednostki Organizacyjne
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
w/m


K O M U N I K A T

 


Dotyczy: opisywania dokumentów księgowych

Kwestura Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prosi o szczegółowe opisywanie dokumentów księgowych dotyczących poniesionych kosztów z działalności dydaktycznej z uwzględnieniem podziału na studentów i doktorantów.


« wstecz