[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.03.2015

Kks/178/5/15


KOMUNIKAT

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że emeryci i renciści Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na etacie, otrzymają w okresie wiosennym br. bezzwrotną pomoc finansową ze środków ZFŚS, której wysokość uzależniona jest od dochodu na jednego członka rodziny emeryta/rencisty i wynosi:


- dochód do 2000,- zł - 600,- zł
- dochód od 2000 do 3000,-zł - 450,-zł
- dochód powyżej 3001,-zł - 300,-zł


Oświadczenia należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 30.04.2015
W/w świadczenia wypłacane będą w kasie Uczelni po 2 tygodniach od złożenia oświadczenia.


« wstecz