[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

30.03.2016

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu „Program Rozwoju Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie projektów podnoszących kompetencje osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

Uczelnie wyższe wyłonione w konkursie „Program Rozwoju Kompetencji” dostaną dofinansowanie na certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże.

 

Nabór wniosków ruszy w maju.

 

 

Więcej informacji na stronach NCBiR


« wstecz