[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

29.01.2015

Szanowni Państwo Kierownicy:

jednostek naukowo-dydaktycznych, pozawydziałowych,

pracownicy merytoryczni przez nich wyznaczeni,

oraz

 komórek administracyjnych

w miejscu

 

 

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, zapraszam do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie omówienie podstawowych zagadnień związanych z  funkcjonowaniem systemu zamówień w UP w Lublinie oraz problemów z nim związanych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 r. w Sali 101 w Agro II ul. Akademicka 15, w godz. 8.00 – 10.00.

 

Wstępne szkolenie  (około 45 min) przeprowadzi Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych mg Małgorzata Jatczak, zaś pozostały czas zostanie poświęcony na omówienie najistotniejszych problemów, z  którymi spotykają się najczęściej pracownicy odpowiedzialni za realizacje zamówień w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Uczelni.

  

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

prof. dr hab. Stanisław Baran

 

 


 

wersja PDF z podpisem

 « wstecz