[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

19.01.2015

 

Dział Spraw Pracowniczych
Sekcja Spraw Socjalnych

KKs /177/03/15

 
 
K O M U N I K A T
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że od 2 lutego 2015 r. do 28 czerwca 2015 r. będą odbywać się zajęcia sportowe dla pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP  przy ul. Głębokiej 31

 

1.   SIŁOWNIA  + SALA CARDIO

Odpłatność za karnet w w/w okresie  jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:                           

    dochód do 1600 zł                            opłata - 219
    dochód od 1601 do 2200 zł               opłata - 224

    dochód pow. 2201 zł                         opłata  - 229

 

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z siłowni i sali cardio w następujących terminach:   

SIŁOWNIA               – pon.- pt. 15 30 – 22 00 , sobota 1000 – 1600

SALA CARDIO        – pon. - pt. 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1600

                  
2.   ZAJĘCIA FITNESS +  SALA CARDIO
 

Odpłatność za karnet  w  w/w okresie jest uzależniona od dochodu       rodziny pracownika:                           

    dochód do 1600 zł                            opłata -239
    dochód od 1601 do 2200 zł               opłata -244

    dochód pow. 2201 zł                         opłata  -249

 

W ramach karnetu FITNESS + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness i sali cardio                            w następujących terminach:   

FITNESS                 – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO        – pon- pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1600

 
3. ZAJĘCIA FITNESS  +  SIŁOWNIA  + SALA CARDIO
 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:                          

     dochód do 1600 zł                           opłata – 289

     dochód od 1601 do 2200 zł              opłata – 294
     dochód pow. 2201 zł                        opłata - 299
 

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA CARDIO  pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness, siłowni  i sali cardio w następujących terminach:   

 

FITNESS                – zgodnie z planem zajęć fitness
SIŁOWNIA              – pon-pt 15 30 – 22 00 , sobota 1000 – 1600

SALA CARDIO        – pon-pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1600

 

4. SPINNING  +  SALA CARDIO (spinning – zajęcia na rowerach         z instruktorem)

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika:                           

    dochód do 1600 zł                             opłata -  189
    dochód od 1601 do 2200 zł                opłata -  194
    dochód pow. 2201 zł                          opłata -  199
 

W ramach karnetu SPINNING + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć na rowerach spinningowych  i sali cardio w następujących terminach:   

SPINNING               – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO        – pon-pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1600

 

Aktualny plan zajęć fitness będzie dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a  następnie PLAN ZAJĘĆ.

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI CARDIO.

        

5.   SIATKÓWKA – poniedziałek w godz.   1830 – 2000

        

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób) jest uzależniona                                              od dochodu rodziny pracownika: 

dochód do 1600 zł                              opłata  -  119,90

dochód od 1601 2200 zł                  opłata  -  124,90

dochód pow. 2201 zł                           opłata -  129,90

        

6.   KOSZYKÓWKA - piątek w godz.   2000 – 2130

 

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób) jest uzależniona                                              od dochodu rodziny pracownika:

dochód do 1600 zł                            opłata - 119,90

dochód od 1600 2200 zł                 opłata - 124,90

dochód pow. 2200 zł                          opłata - 129,90

 

Członkowie ZNP otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł.Wypłata w sekretariacie Zarządu po 25 lutego br.

 

Zapisy do dnia 27 stycznia br.  przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel. 81 445-69-11

 

Odbiór karnetów wraz z opłatą przyjmuje Punkt Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia  2 lutego 2015 r. ( poniedziałek ) lub w momencie pierwszych zajęć. Ważne: odbiór karnetów osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości. Termin odbioru karnetów mija 20 lutego  br.

                                     

 


« wstecz